درخواست نمایندگی

از دوستانی که درخواست اخذ نمایندگی دارند تقاضا می شود با مدیران سایت ارتباط برقرار کنند تا درخواست آنها به شرکت ارسال و نتیجه به آنها اطلاع داده شود.